Error,
Uw zoekopdracht is niet volledig.

Geef minimaal één optie mee.
Sluiten >
of zoek op
Keurmerk

Disclaimer

Bij het gereedmaken van onze website(s) is de grootst mogelijke zorg en aandacht betracht. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist is, niet voor u is bestemd of te laat wordt ontvangen. De informatie op onze website, wordt regelmatig geactualiseerd. Wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Aan de teksten van deze Internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Door u geconstateerde onvolledigheden en/of fouten kunt u melden aan: info@tegelconcurrent.nl

Aansprakelijkheid:
Tegelconcurrent.nl is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Tegelconcurrent.nl zouden voorkomen. Tegelconcurrent.nl is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Tegelconcurrent.nl website zijn gelinked.

Databescherming/persoongegevens:
Zie onze Privacy pagina

Kwaliteit van de informatie:
Tegelconcurrent.nl bewaakt de kwaliteit en integriteit van de informatie welke op onze website(s) staat vermeld. Hiertoe hebben wij passende technische en beheerprocedures geïmplementeerd om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Trademark:
Alle merk-, product-, bedrijfsnamen en logo's die op of in de Tegelconcurrent.nl website(s) genoemd worden genoemd kunnen de handelsmerken, dienstenmerken of handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Copyright:
Alle vormgeving, tekst en beelden op de Tegelconcurrent.nl website(s) zijn het copyright van Tegelconcurrent.nl. Bezoekers hebben toestemming om delen van de site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik elektronisch te kopiëren of te printen. Al het digitale materiaal in deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Tegelconcurrent.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan:  info@tegelconcurrent.nl. Elk ander gebruik van het materiaal op deze site is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tegelconcurrent.nl ten strengste verboden.